Informatie

Het servicebureau wordt het aanspreekpunt en de informatievoorziening voor kunstenaars, vormgevers en creatieve ondernemers uit Schiedam. Diensten zijn bijvoorbeeld: bemiddeling tussen kunstenaar en potentiele opdrachtgever, het geven van advies over subsidies en het aanbieden van relevante workshops.

Het servicebureau is nog volop in ontwikkeling. Samen met de Schiedamse kunstenaars en vormgevers wil het CBK hier vorm aan geven.

Het CBK is gesloten

Voor info over het terugbrengen van kunstwerken contact@schiedam.nl

het CBK is gesloten.

voor informatie over het terugbrengen van kunstwerken contact@schiedam.nl